uyên linh: Ca sĩ Tùng Dương bỏ vợ ở nhà trong ngày sinh nhật để đi dự họp báo