uống bia: Mẹo bắt 'sạch bách' muỗi trong nhà chỉ cần một ít bia uống dở và thứ nhà nào cũng có