uống bia: Brazil: Ngồi uống bia, bị sát thủ nã liên tiếp 3 phát vào đầu