U23 Australia: HLV Lê Thụy Hải: 'Phóng viên Australia còn cay cú, ghen tỵ nên chê U23 Việt Nam chăng?'