tỷ phú Việt: Các cặp vợ chồng nghìn tỷ Việt chia tỷ lệ sở hữu thế nào?