tuyển Pháp: Cựu tuyển thủ Pháp gốc Việt rơi vào cảnh thất nghiệp