tường đổ làm 3 người bị thương: TT-Huế: Tường cửa hàng xăng dầu đổ làm sập nhà, 3 người bị thương