Tuấn Hưng: Hoa Vinh xin lỗi Tuấn Hưng vì hát chế tục tĩu, cư dân mạng phẫn nộ khi phát hiện sự thât