Tuấn Hưng: Tuấn Hưng lên tiếng về việc chụp ảnh với Quế Vân, Nam Em nhưng viết tên Trường Giang