tử vong trong nhà vệ sinh: Nam tài xế tử vong trong toà nhà cao tầng giữa trung tâm Sài Gòn