tử vong khi đi làm răng: Người đàn ông tử vong sau khi đến làm răng ở phòng khám không phép