Tử vong do sốt xuất huyết: Sau điều trị amidan 4 ngày, bệnh nhi tử vong vì... sốc sốt xuất huyết