tử vi tháng 11: Thứ Hai của bạn (11/12): Kim Ngưu cần nỗ lực thay vì chờ đợi vận may