Tự tử bằng thuốc trừ sâu: Vết thương khủng khiếp của 2 người phụ nữ bị gã cuồng yêu nã súng