tứ kết Cup Quốc gia: Sĩ tử làm bài môn Hoá 30 phút rồi viết tỷ số World Cup kín tờ nháp