Tù chung thân: Kẻ khủng bố âm mưu ám sát thủ tướng Anh lĩnh án tù chung thân