TT Putin: Trên sóng truyền hình Mỹ, TT Poroshenko bất ngờ cảm ơn TT Putin vì đã 'giúp Ukraine'