TT Putin: Cựu đại sứ Mỹ khuyên TT Trump: Không được khen ngợi ông Putin, không nhượng bộ về Crimea