truyền hình thực tế: Giữa buổi ghi hình, thành viên chương trình thực tế ở Mỹ bị cá sấu cắn 'trọn' đầu