Trương Vệ Kiện: Phụ huynh lấy cớ mang thuốc cho con để vào trường, tận mắt chứng kiến bữa ăn 'khủng khiếp'