Trương Vệ Kiện: Vì sao Trương Vệ Kiện để mái tóc 'trọc lóc' suốt 22 năm không hề thay đổi?