Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu: Buổi chào cờ đầu năm mới chìm trong nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước thương tâm