trường mầm non phú mỹ: Trường mầm non Phú Mỹ: Sàn nhà phát ra tiếng nổ và nứt