trương hàn: Gạo nếp gạo tẻ: Lên phim đau thương là thế, hậu trường cảnh Hân bị đâm lại khiến fan cười 'quặn bụng' vì hài hước