Trường Giang Nhã Phương: Nhã Phương tha thứ cho Trường Giang sau ồn ào tình cảm với Nam Em?