Trường Giang: Nhanh Như Chớp lại gây tranh cãi với câu hỏi: 'Hạt xoài, hạt cóc có ăn được không?