Trường Giang: Giọng ải giọng ai tập 12: Trấn Thành liên tục lỡ miệng khiến Phạm Quỳnh Anh đòi bỏ về khỏi chương trình