trung vệ Astori: Hàng ngàn người tiễn đưa cầu thủ xấu số Astori