Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên: Nữ y tá bất cẩn đổ cả lọ văcxin bại liệt vào miệng em bé