Trung tâm hành chính TPHCM: TP HCM được khuyên xây trung tâm hành chính mới ở Thủ Thiêm