Trung tâm hành chính TPHCM: TPHCM xây trung tâm hành chính 18.000 m2 trên “đất vàng”