Trung Quốc tập trận: Trung Quốc lần đầu triển khai chiến đấu cơ J-20 tập trận