Trung Quốc: Trung Quốc: Cãi nhau chán với chồng, người phụ nữ bỏ lên tàu điện ngầm cắn người rồi lột sạch đồ đứng giữa lối đi