Trung Quốc: Báo Trung Quốc: Mỹ là lý do quân sự hóa Biển Đông