Trung Quốc: Trung Quốc khẳng định không sợ chiến tranh thương mại với Mỹ