trứng gà Ba Huân: VinaCapital và Ba Huân: Toàn cảnh thương vụ hợp tác hơn 32 triệu USD đã chấm dứt