trực thăng triều tiên: Đội bóng dùng trực thăng rải hơn 100 triệu tiền mặt tặng CĐV