Trực thăng Mỹ: Trực thăng Apache Mỹ rơi, hai phi công thiệt mạng