Trực thăng Mỹ: Trực thăng quân sự Mỹ 'sập sàn' vì bẻ cua ẩu