Trọng tài: Vào ngân hàng rồi 'cầm nhầm' điện thoại trị giá 20 triệu đồng của khách hàng?