Trọng Hoàng: Nhờ người mang thai hộ rồi cho ở chung nhà, một ngày vợ hoảng hồn phát hiện mình mất chồng trong gang tấc