trốn chạy: Ghen tuông, lấy chày đâm tiêu đánh chết vợ cũ