trộm tiền trong khách sạn: Nữ dọn phòng trộm gần 60 triệu trong ngày đầu đi làm