trộm điện thoại: Hà Nội: Nam thanh niên đánh liều vào hàng cầm đồ để trộm điện thoại nhưng bị bắt quả tang tại trận