trộm điện thoại: Nghi cả nhà bị đánh thuốc mê, tiệm điện thoại bị 'dọn' sạch