trộm chó: Thanh niên đi xế hộp tiện tay bế trộm chó: Nửa đêm đến xin không làm căng