trộm cắp: Người dân vây bắt 2 thanh niên xịt hơi cay, cướp gần nửa tỷ