trộm cắp: Trộm 4 tấn sắt của dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn