trời lạnh: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, vùng núi dưới 9 độ C