Trợ lý trọng tài: Trợ lý trọng tài trận Hà Nội – HAGL quá kém