Trợ lý trọng tài: 'Treo cờ' trợ lý trọng tài vì đánh cầu thủ để... cứu trọng tài chính