Trịnh Xuân Thanh: Xử em trai ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh: Dẫn giải bị cáo đến tòa