Trịnh Xuân Thanh: 'Di sản' Trịnh Xuân Thanh, tài sản PVC 'bốc hơi' hơn 1.229 tỷ, lỗ gần 3.500 tỷ đồng