Trịnh Xuân Thanh: Cao ốc của PVC thời Trịnh Xuân Thanh rao bán lần thứ 7, giá lỗ trăm tỷ