Trịnh Xuân Thanh: PVN chưa gửi đơn yêu cầu ông Đinh La Thăng bồi thường 600 tỷ