Trịnh Diễm Lệ: Đời sóng gió của mỹ nhân Hong Kong bỏ xứ tới Việt Nam kiếm sống