Triết học: Bất hạnh không chừa một ai, gia tài bạc tỉ đâu phải là thuốc chống khổ đau