triển lãm điện tử tiêu dùng: Không phải Galaxy S9, đây mới là thiết bị Samsung mang đến CES 2018?