triển khai 5G ở Việt Nam: Việt Nam sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai 5G