trẻ rơi từ độ cao 4m: Trò chơi vũ trụ bay bị đứt cáp, 2 trẻ em rơi từ độ cao hơn 4 m