trang phục vải nhung: Kiểu đồ mặc vào là ngực 'bốc hơi' nhưng sao Việt vẫn mê tít suốt mùa hè