trang phục vải nhung: 9 kiểu trang phục mà chị em chết mê chết mệt, nhưng đôi khi lại khiến cánh đàn ông 'phát hờn'