trang phục: Ngỡ ngàng trước màn biến hóa trang phục của Tóc Tiên, và đu dây của Thu Minh