trang phục: Trang phục hè với màu sắc rực rỡ lên ngôi khiến chị em bấn loạn tìm mua bằng được