trang điểm: Bị chê trang điểm quá đậm, Quang Anh (The Voice Kids) khẳng định bản thân là 'đàn ông đích thực'