Trấn Thành: “Dấu ấn 2018” - Triển lãm của gần 80 hoạ sĩ lão thành