Trấn Thành: Đợt tăng giá điện vừa rồi không có gì sai!