Trấn Thành: Bí thư Đà Nẵng nói về việc khởi tố cựu Chủ tịch TP Trần Văn Minh