Trấn Thành: Ảnh chế dân mạng Việt trở thành fan đội Triều Tiên sau trận đêm qua