Trần Hồng: Em họ Hương Giang Idol cao 1,69 m giỏi tiếng Anh, là giảng viên ĐH