Trần Hồng: Cao tốc 34.000 tỷ chi chít ổ gà: Chủ đầu tư phân trần